Bozon Higgsa & “Ida”

Tym razem kilka słów na temat filmu “Ida” i słowo o bozonie Higgsa.

VN:R_U [1.9.1_1087]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Dodaj odpowiedź


6 × siedem =